Sprawozdawczość

NBP, GUS

 • Administrowanie kontem użytkownika na portalu GUS;  
 
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych zgodnie z aktualną listą; 

 • Przygotowanie i przekazanie sprawozdań na potrzeby NBP