Księgowość
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych  (pełna księgowość) 

• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 
• Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej i inne